prototypa

Att prototypa sparar tid, stärker samarbetet och hjälper till att kommunicera. Det är något vi göra i (nästan) alla projekt, det borde alla göra!
info design GIF figma

Visualisera mera

För oss är prototyper en väldigt viktig faktor för att uppnå framgångsrik design. De möjliggör visualisering och praktisk testning av designidéer redan i tidiga skeden. Hur mycket vi gillar att kommunicera genom design återspeglas i varje prototyp, vilket sammanfattar de gemensamma insikterna hos alla inblandade. Detta gör prototyper till ett ovärderligt verktyg för samarbete inom både design och utveckling. De fungerar som ett brobygge mellan utvecklare och designers, samt mellan designers och andra intressenter.

 

 

Det går undan

Prototyper är nyckeln till att snabbt och effektivt experimentera med olika designalternativ och genomföra ändringar baserat på värdefull feedback. Detta sparar inte bara tid utan även resurser på lång sikt. Att göra ändringar och justeringar i en prototyp är betydligt snabbare och mer kostnadseffektivt jämfört med att implementera dem i färdig kod. Detta betyder att både teamet och intressenterna kan vara nöjda och glada över resultatet, med möjlighet att finjustera och förbättra designen tills den är precis rätt.

 

 

Vi måste snacka användarupplevelse

Genom att skapa interaktiva prototyper har vi möjlighet att simulerar användarupplevelsen i praktiken. Detta tillvägagångssätt tillåter oss att gå ett steg längre än enbart konceptuell design och faktiskt låta användare interagera med produkten i sina tidiga utvecklingsstadier. Denna process ger oss möjlighet att identifiera och lösa potentiella problemområden i ett tidigt skede av designprocessen, vilket i sin tur möjliggör skapandet av en mer användarvänlig produkt. Genom att fokusera på användarupplevelsen tidigt kan vi säkerställa att produkten verkligen möter användarnas behov och förväntningar när den går live.

 

 

Kan vi inte skippa prototypandet och gå direkt till utveckling?

Nä.

Wizdo saker


nyheter/artiklar/annat Visa alla

Här hittar du sånt som vi tycker är värt att nämna.